งานรับเหมาต่อเติมอื่นๆ


งานต่อเติมโซนเทอเรส,โซนซักล้าง,ห้องอเนกประสงค์

งานเสาเข็มไมโครไพล์

งานเสาเข็มหกเหลี่ยม