ส.แสงทอง การช่าง

เราคือช่างรับเหมาต่อเติมบ้านผู้ซื่อสัตย์ ตั้งแต่การประเมินราคาที่ยุติธรรมเป็นจริง โดยคำนึงถึง วัสดุที่ใช้มีคุณภาพได้มาตรฐาน การทำงานเป็นระบบมีขั้นตอน มีสัญญาว่าจ้างที่ได้การยอมรับ การชำระเงินค่าจ้างโดยจะแบ่งเป็นงวดงานที่ยุติธรรม การส่งงานตรงเวลาตามที่ได้กำหนดในสัญญา และที่สำคัญเราไม่ทิ้งงาน มีการรับประกันงานมากที่สุดถึง 1 ปีเต็ม